понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Съобщение за 5 клас 2019/2020 г.

Всички ученици, подали заявление за записване и предоставили оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, са ЗАПИСАНИ.

Преди началото на учебната година ще има съобщение на сайта за представяне на останалите необходими документи.

От ръководството