Родителска среща

Провеждане на родителски срещи в начален етап и горен курс от 18:15 ч. в кабинети по график  – 19.04.18 г. (четвъртък)

Часовете за втора смяна ще са с продължителност по 30 мин.