Съобщение за 1 клас

На 04.09.2018 г. (вторник) ще се проведе родителска среща от 18:30 ч. в СУ „Св. П. Хилендарски“.

От Ръководството