Съобщение за седмокласниците

Учениците, желаещи да се явят на изпит за проверка на способностите, могат да получат заявление от класните ръководители.

Срок за подаване на заявленията от 14-18 май 2018 г.