СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ

Дните 14.06.2022 г. (вторник) и 16.06.2022 г. (четвъртък) са неучебни на
основание Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на МОН за определяне на
неучебни дни за 2021-2022 уч. год., поради провеждане на изпити от НВО в края на VII и в
края на X клас.