Съобщение във връзка с дистанционното обучение на учениците

На 16.03.2020 г. /понеделник/ от 9:00 часа, на работа са само преподавателите по информационни технологии.