СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Събеседване с кандидатите за „Учител по немски език“ на 17. 09. 2020 г. от 9:00 часа.

Събеседване с кандидатите за „Учител по български език и литература“ на 17. 09. 2020 г. от 9:00 часа.

МЯСТО: СУ „Св.Паисий Хилендарски“
ул. „Родопи“ № 48, ет. 2