Спорт за всички

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ

На 16.09.2020г. се проведе ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ “Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности” в рамките на Европейски проект „Спорт за всички” по програма „Eразъм +“.

На събитието присъстваха партньорите по проекта, както и гости от други организации и училища. Бяха представени интелектуалните резултати на проекта, а учители и специалисти споделиха опита и впечатленията си от прилагането на приобщаващи практики при различни видове спортове.