Спорт за всички


От 01.I.2018 г.  СУ „Св.Паисий Хилендарски”  се  включи  и в  международен проект  Спорт за всички  с  продължителност – 30  месеца.

                                         СПОРТ  ЗА  ВСИЧКИ

    Основната цел на проекта е да направим спортните дейности достъпни за всички, ето защо целевите групи са:

 • младежки лидери и работещи в спортни организации, които организират спортни дейности като част от свободното време и дейности за развлечение, включващи младежки и спортни организации.
 • активни спортисти / треньори по физическо възпитание на деца със специални потребности в специализирани и общообразователни училища.
 • членове на семейства, които искат да се занимават със спортни дейности със своите деца с увреждания извън училище и които приемат способностите на децата си, а не се фокусират върху дефицитите им.

Ще бъдат разработени следните продукти:

 • Интелектуален продукт 1: База данни за приобщаващи спортни дейности в училища/младежки организации
 • Интелектуален продукт 2: Разработване на програма и материали за обучителния курс по проект “Спорт за всички”
 • Интелектуален продукт 3: Инструмент за онлайн самооценка чрез мобилно приложение, който ще подпомогне треньорите по масови спортове при оценката на усвоения от учениците материал.
 • Интелектуален продукт 4: Мобилно приложение за обучение, интегрирано в онлайн обучителен портал

               Начало: 01/01/2018

            Продължителност: 30 месеца        

  Партньори:
 • Пловдивски университет “П. Хилендарски” БЪЛГАРИЯ (координатор)
 • Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания БЪЛГАРИЯ
 • Спортна асоциация за хора с увреждания Риека  ХЪРВАТИЯ
 • Университет “Инону” – Училище за физическо възпитание и спорт ТУРЦИЯ
 • VAEV – Асоциация за обучители-доброволци Виена АВСТРИЯ

 

                    

ssariyska@abv.bg                     www.st4all.eu                  fb.me/ST4ALL