Спортен празник и награждаване на ученици с отлично представяне на национални олимпиади и състезания, ученически игри 2023 г. и международни форуми в областта на изкуствата

Учениците от всички класове,заедно със своите учители, имаха
възможността да се включат в множество занимателни, спортни и
щафетни игри. Проведоха се състезания по народна топка,
волейбол, футбол и бадминтон. На официалното откриване,
директорът на училището – д-р Ирена Душкова, награди изявени
ученици с принос към училището и класирани на призови места на
общинско, областно и национално ниво. На традиционната спортна
томбола бяха раздадени множество награди.
Денят беше изпълнен с положителни емоции и настроение!