Списък на учениците от V клас за учебната 2021-2022 г. (свободни места)

СВОБОДНИ МЕСТА
5.а – 1
5.б – 2
5.в – 1
5.г – 1

Заявления се подават в училището от 9:00 до 17.00