Списък на приетите ученици 5 клас

Списък на приетите ученици  в 5 клас за учебната 2018-2019 г.

 

 Продължава приемът на документи за записване на учениците в 5 клас за учебната 2018-2019 г.