понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Световна седмица на предприемачеството 2016

За четвърта поредна година СУ „Св. Паисий Хилендарски“ участва в Световна седмица на предприемачество инициирана от Джуниър Ачийвмънт България от 14-20.11.
Целта е да се вдъхновят младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. Инициативите проведени в нашето училище насърчават предприемаческото мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие – открит урок, ден на професиите, конкурс за есе.
На 15.11 се проведе открит урок на тема „Спестяване и инвестиции“ организиран от М. Неновска и с участието на Р. Алексиева и Б. Мипайлов – учители по икономика. Като консултанти се включиха и бизнес професионалисти, част от доброволческата програма на JA Bulgaria.
Представителите на UniCredit Bulbank Николай Тафров – Директор на филиал и Желязко Меранзов – Търговски мениджър, по атрактивен начин стимулираха учениците за вземане на инвестиционно решение. Демонстрацията на „Приложението за разпределение на активи“ и решаването на казуси стимулира учениците към иновативно мислене и проверка на знанията по темата.
Като гости присъстваха г-жа Ануш Тилкиян – мениджър в Eurolife Bulgaria, Ангел Димитров – асистент в ПУ, зам.директорите Мариана Джонгарова и Ани Русева. Урока завърши с връчване на Сертификати на бизнес-доброволците и участниците.