Ръководство


Илия Къртев

Директор
Завършил е ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив, специалност Математика. Започва трудовата си дейност като учител по математика. Преподава в различни училища в гр. Пловдив и областта. Завеждал е кабинет по професионално ориентиране. Работил в сферата на висшето образование в Пловдивски универститет „П. Хилендарски“.
От 2005 г. е помощник-директор в СУ „Св. П. Хилендарски“, а от 2015 г. е директор на училището.
„Всяка възраст и всяка година има своята цъфтяща пролет.“
Тази мисъл на виден философ ми дава криле на орел за нови духовни, творчески и професионални полети.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

Прогимназиален етап
АНА РУСЕВА – заместник-директор УВД
Гимназиален етап
МАРИАНА ДЖОНГАРОВА – заместник-директор УВД
Заместник-директор АСД
РОСЕН СЪБЧЕВ