Ръководство


ДИРЕКТОР
д-р Ирена Душкова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ
Прогимназиален и начален етап
Димитринка Вакрилова – заместник-директор УД
Гимназиален етап
Ганка Петрова – заместник-директор УД
    Заместник-директор АСД
Мариана Чаова – заместник-директор АСД
Соня Мелоян – заместник-директор АСД