Родителска среща

Съобщение:

На 05.12.2017 г. (вторник) от 18:15  ч. ще се проведе родителска среща за учениците от гимназиален етап.

 

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 18:15  ч. ще се проведе родителска среща за учениците от начален  и прогимназиален етап.