Родителски срещи

Уважаеми родители,
На 27.04.2023 г. (четвъртък) ще се проведат родителски срещи както следва:
- от 18.00 ч. за учениците от I, II, III клас;
- от 19.30 ч. за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас

От ръководството