Родителски срещи 5-8 клас

На 07.03.2019 г (четвъртък) от 18:15 ч. ще се проведат родителски срещи за прогимназиален етап 5,6,7 и 8 клас.

Забележка: Часовете за втора смяна ще бъдат намалени – 30 мин.