РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителските срещи през м. декември 2022 г. ще се проведат присъствено, както следва:
На 13.12.2022 г. родителска среща за начален етап
Начало: 18:00 часа;
Място: класната стая на паралелката

На 13.12.2022 г. родителска среща за прогимназиален етап
Начало: 18:30 часа;
Място: класната стая на паралелката

На 14.12.2022 г. родителска среща за гимназиален етап
Начало: 18:30 часа;
Място: класната стая на паралелката

От ръководството