Родителски срещи

На 29.11.2018 г. (четвъртък) ще се проведат родителски срещи от 18:15 ч, на следните класове:

Начален етап –I- III клас

Прогиназиален етап – V – VII клас

Гимазиален етап – VIII клас

Забележка:  Часовете за II смяна ще бъдат с продължителност 30 мин.