Родителски срещи

  1. 26.09.2018 г. (сряда) – родителска среща за учениците от 1-3  и 5-8 класове от 18:15 ч.
  2. 27.09.2018 г. (четвъртък) – родителска среща за учениците от 4 клас и 9-12 класове от 18:15 ч.