Родителски срещи както за учениците от IV , VII и X клас

Уважаеми родители,
На 04.05.2023 г. (четвъртък) ще се проведат родителски срещи както
следва:
 от 18.00 ч. за учениците от IV клас;
 от 19.30 ч. за учениците от VII и X клас

От ръководството