РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,
Родителската среща на 2. – 7. клас (без пети клас) ще се проведе
ДНЕС (19.09.2022 г.) – присъствено . Начало за начален етап –
18.00 ч.; за прогимназиален етап – 19.15 ч.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 9.-12 клас – присъствено, във вторник
(20.09.2022 г.), от 19.15 ч.