Родителска среща за IV клас

Уважаеми родители,

На 05.05.2022 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за IV клас. Родителската среща ще протече при следния дневен ред:

1. Информация за текущото оценяване

2. Информация за предстоящето НВО IV клас

3. Прием V клас за учебната 2022/2023 година