Родителска среща за I-IV клас

Уважаеми родители, на 07.12.2021г от 18:30 часа /онлайн/ ще се проведе родителска среща за учениците от I до IV клас.