Родителска среща за начален и прогиманазиален етап

Съобщаваме Ви, че на 10.10.2019 г. (четвъртък) от 18:15 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 1 до 7 клас.

От ръководството