РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 10.09.2021 г. от  18.30 ЧАСА.

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ VIII б и VIII в ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ХРОМБУК УСТРОЙСТВА И ПАРОЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ.