Резултати от състезанието „С пламъка на Пайсии“

Уважаеми родители на четвъртокласници!

Резултатите от състезанието „С пламъка на Паисий“ могат да бъдат проверени във фоайето на училището или в сайта.

РЕЗУЛТАТИ ПО БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ ПО МАТЕАМАТИКА

Благодарим Ви за участието!

Награждаването ще бъде на 27.04.2018 г. (петък) на спортния празник.