Резултати от събеседване за длъжността „Учител по НЕ“

Класирани кандидати:

  1. Вх. № 2097/10.09.2020 г.

Резерва:

Вх. № 2142/11.09.2020 г.

Молим класираният кандидат да представи документите си при ЗАС.