РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪБЕСЕДВАНЕТО ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Класирани за свободното място „Учител по английски език“:
Кандидат с вх. No 1263/15.12.2022 г.

Одобреният кандидат да се яви в срок до 22.12.2022 г. за подписване на трудов договор,
като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

От ръководството