понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Резултати от събеседването за свободно място  „Учител ГЦОУД“

Одобрен е кандидат с вх. № ЧР-01-872/ 2.11.23

Молим класираният кандидат да се яви до края на работния ден (3.11.2023 г.) в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!