сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

I. Учител в ГЦОУД:
вх. № 2356/22.02.2021г.
II. Резерви:

  1. вх. № 2208/17.02.2021г.
  2. вх. № 2210/17.02.2021г.

Одобреният за назначение кандидат да се яви в срок до 02.03.2021г. за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!