Резултати от пробни изпити – VII клас

Резултати от проведените пробни изпити по БЕЛ за VII клас (виж тук).

Резултати от проведените пробни изпити по математика за VII клас (виж тук).