РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА

Резултати на всички явили се:
IV клас
V клас
VI клас
VII клас
Предложени ученици за участие в областен кръг:
IV клас
V клас
VI клас
VII клас

ОТ РЪКОВОДСТВОТО