вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Резултати от конкурс за Електронна брошура „ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО“

К О Н К У Р С 

Електронна брошура „ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО“

Ученическият съвет и ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ –Пловдив, благодарят на всички ученици, взели участие в конкурса за електронна брошура за превенция на тютюнопушенето. Класираните ученици са както следва:

   ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

I място – Гавраил Димитров – 5д клас (виж тук)

II място – Росица Гиргинова – 5д клас (виж тук)

III място – Янислав Маринов – 6б клас (виж тук)

  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

I място – Божимира Антонова – 12г клас (виж тук)

II място – Християна Добрева – 8а клас (виж тук)

III място – Анна- Мария Ферарезе – 10б клас (виж тук)

Получаване на наградите: в дирекцията на 14.12.2020 г., от 10:00 ч. (за втора смяна) и 14:00 ч. (за първа смяна) или в друго удобно за учениците време.

Благодарим на всички за старанието, времето и предложените идеи! Вярваме, че всяка училищна инициатива по обществено значими теми дава шанс за развитие и промяна! 

На другите ученици ще бъдат връчени грамоти за участие след приключване на ОРЕС и завръщането ни отново в присъствен режим на обучение.

С пожелание за здраве!