събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Регионално състезание по програма “Учебна компания”

На 22 април в гр. Бургас се проведе регионално състезание на учебните компании. Участваха 25 компании от Южна България. Нашето училище бе представено от учебните компании от 11 в клас “EcoArt Design” с ръководител М. Неновска и “Make it” с ръководител Р. Алексиева. Пред жури учениците представиха своята документация, отговаряха на въпроси относно маркетинга, брандирането, човешките ресурси и управлението, разясниха по какъв начин промотират своите продукти. Участието беше полезно за учениците, защото развиват своите умения, обогатяват своите знания. Учебните компании от нашето училище представиха достойно нашето училище.