Разпределение на учениците за областен кръг на олимпиада по история и цивилизация

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Учениците класирани на областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации на 27.02.2022 г са разпределени в сградата на СУ „Св. Константин Кирил – Философ“, гр.Пловдив както следва:
5 клас – 12 кабинет
6 клас – 38 кабинет
7 клас – 42 кабинет
12 клас – 33 кабинет
Пожелаваме успех на всички участници!

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“