„РАЗПОЗНАВАМ ПАРИТЕ. ИГРИ С ПРЕСМЯТАНЕ“

Открит урок – споделено обучение на ученици от ІV клас и ХІІ клас

На 20 март 2023 г., в рамките на Световна седмица на парите,  се  проведе открит урок – споделено обучение на тема: „Разпознавам парите. Игри с пресмятане“.

В споделеното обучение участие взеха ученици от XII в клас профил „Предприемачески“ и ученици от IV г клас  в СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Целта на урока бе да предизвикаме и малки и големи да научат нещо ново и да подобрят финансовата си грамотност чрез надграждане на знания, умения, нагласи и поведения.

Урокът стартира с кратък филм за развитието на парите от древността до наши дни. Учениците от четвърти клас бяха разпределени в четири отбора,  а учениците Станислава Попова, Женя Начева, Филип Шопов и Нели Даматова от XII клас изпълняваха ролята на ментори.  Съвместно работеха в четири състезателен игри. В първата игра, ръководена от  Тамер Чакъров от XII клас, учениците от IV клас с помощта на менторите показаха знания по темата. В другите три игри – “Игри с пресмятане”, участниците демонстрираха знания както по предприемачество, така и по математика и умения за работа в екип.  За цялостното представяне учениците получиха грамоти от д-р Ирена Душкова. Беше емоционално и вълнуващо! Адмирации за участниците!

Урокът се реализира под ръководството на Пенка Близнакова – класен ръководител на  IV г клас, Мария Неновска – учител по предприемачество и Красимира Иванова – ресурсен учител. Като гости присъстваха д-р Ирена Душкова – директор на СУ “Св. Паисий Хилендарски” и д-р Цветана Димитрова – ЗДУД.