РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 10.04. и  11.04.2023 г.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

   за периода 10.04.-11.04.2023 г.

часXII клас 
първа смянамеждучасие
1.8:00 – 8:408:40 – 8:50(10 мин.)
2.8:50 – 9:309:30 – 9:40(10 мин.)
3.9:40 – 10.2010:20 –10:40(20 мин.)
4.10:40 – 11:2011:20 –11:30(10 мин.)
5.11:30 – 12:1012:10 – 12:20(10 мин.)
6.12:20 – 13:0013:00 – 13:05(5 мин.)
7.13:05 – 13:45