Първи клас

Списък на учениците по паралелки:
  • 1 а клас /с допълнителна подготовка по БЕЛ/
  • 1 б клас /с допълнителна подготовка по АЕ/
  • 1 в клас /с допълнителна подготовка по математика/
  • 1 г клас /с допълнителна подготовка по математика/
  • 1 д клас /с допълнителна подготовка по ИТ/

През учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. П. Хилендарски“ ще се приемат ученици за 1-ви клас в четири различни паралелки:
  1. С разширено изучаване на Български език.
  2. С разширено изучаване на Aнглийски език.
  3. С разширено изучаване на Mатематика.
  4. С разширено изучаване на Информационни технологии.

Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете и в дирекцията на училището.


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:

Проверка на адрес дали е в района на СУ „Св. П.Хилендарски“

Карта на включените в района на училището улици.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ,
КОИТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ
2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

На 25.04.2017 г. от 18:30 ч. ще се проведе информационна родителска среща, на която родителите ще имат възможност да се запознаят с училището и възможностите, които предлага на вашите деца.

Мъдростта на опита, съчетана с топлата човечност ни сближава с децата. Заедно посрещаме радости и трудности по пътя на знанието.

„Да си първокласник, туй не е шега…“

График за дейностите за 2017 г. за приемане на ученици в 1 клас:
График


Електронен прием на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. /виж тук/
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.
За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.
Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.
По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.
Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.
Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).