ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ
от 30 май 2022 г. (понеделник)

ПЪРВА СМЯНА
Учениците от I и II клас – от 8:00 часа
Учениците от III, VIII, IX, X и XI клас – от 7:30 часа
ВТОРА СМЯНА
Учениците от IV до VII клас – от 13:30 часа

От ръководството