ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ – МАЙ 2023 Г. 

ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ МАЙ 2023 Г. 

1. Учебните смени, считано от 2 май 2023 г. (вторник) до 31 май 2023 г. (сряда), са както следва: 

ПЪРВА СМЯНА 

Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 7:30 часа 

ВТОРА СМЯНА 

Учениците от VIII до XII клас- начало на учебните занятия 13:30 часа 

2. За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП разписанието на учебните смени остава непроменено както следва

I и II клас – 8:00 часа 

III и IV клас – 7:30 часа