ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ – АПРИЛ 2023 г.

 1. Учебните смени, считано от 4 април 2023 г. (вторник) до 28 април 2023 г.
  (петък) са както следва:
  ПЪРВА СМЯНА
  Учениците от VIII до XII клас – начало на учебните занятия 7:30 часа
  ВТОРА СМЯНА
  Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 13:30 часа
 2. За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП разписанието на учебните смени остава
  непроменено както следва:
  I и II клас – 8:00 часа
  III и IV клас – 7:30 часа