вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Промяна на учебните смени от 5.06.23 г.

ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ – ЮНИ 2023 Г. 

1. Учебните смени, считано от 5 юни 2023 г. (понеделник ) са както следва: 

ПЪРВА СМЯНА 

Учениците от VIII до XI клас- начало на учебните занятия 7:30 часа 

ВТОРА СМЯНА 

Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 13:30 часа 

2. За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП разписанието на учебните смени е както следва: 

IV клас – 7:30 часа 

От ръководството