Промяна в тестването на учениците I-IV клас


 

 

 

Декларация за съгласие за тестване – нова …./ тук/
 
Декларация за съгласие за тестване на ученик със специални образователни потребности – нова …. /тук/