събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС – 25.03.2023 Г.

Уважаеми ученици и родители,
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, което служи за прием в МГ
„Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, съгласно заповед № РД09-4059 от 30.08.2022 г. на министъра на
образованието и науката и неговия регламент ще се проведе на 25.03.2023 г. от 9:00 часа.
За участие на ученик в състезанието е необходимо родителят/настойникът/попечителят,
носещ родителска отговорност за него, в срок до 10.03.2023г. да подаде до директора на СУ“Св.
Паисий Хилендарски“, заявление за участие /изтеглете от тук/ и декларация за информираност и
съгласие/изтеглете от тук/.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО