ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

I – XI клас – от 08.04. до 17.04.2023 г.
XII клас – от 12.04. до 17.04.2023 г.
*Учениците от XII клас учат на 10 и 11.04.2023 г .- първа смяна.

Учебните занятия се възстановяват на 18.04.2023 г.