Проект “Къща на бъдещето”

Учениците от IV “в” и IV “г” клас реализираха свои проекти за “Къща на бъдещето” във връзка с инициативата “Часът на Иви и Енчо.
Занимателни обучения за енергия и екология”, която се провежда чрез EVN България.
Макетите са резултат от обучение в час на класа, фокусирано върху опазването на енергийните ресурси и разумното отношение към природата.
Децата приложиха успешно усвоените знания и показаха, че темите, заложени в проекта силно ги вълнуват. Осъзнавайки, че енергийната ефективност се превръща в един от водещите аспекти в съвременния живот, учениците развиха своето “зелено” мислене и го приложиха в дейността си.
Макетът на IV “ в ” клас беше представен от Мария Богданова, а на IV “г” клас от Ирина Желязкова.
Един от двата проекта ще представи училището ни в конкурса “Къща на бъдещето” по проект “Часът на Иви и Енчо”.