Прогама за II-ри учебен срок

Учебните програми за II учебен срок ще намерите в меню ОБУЧЕНИЕ.