ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

На 13.02.2021г. (събота) ще се проведе областен кръг на олимпиадата по математика при  следното разпределение на учениците по училища:

1. Учениците от IV клас се явяват в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив;

2. Учениците от V, VI и VII клас се явяват в СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Всички ученици се явяват най-късно до 08:30 часа в определените училища, като носят задължително документ за самоличност (ученическа карта) и маска.