Пробен изпит по математика

На 15 април (неделя) от 9:00 ч. ще се проведе пробен изпит по Математика за учениците от  7 клас.

Таксата за участие се заплаща в стая № 13 при ЗАС.

Учениците се явяват в двора на училището в 8:30 ч.